Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Hóa học Lớp 8: khi kẽm tác dụng với axit clohiric tạo ra kẽm clorua và khí hidro ,tại sao kẽm lại liên kết với clo mà ko phải hidro trong khi cà hai c

Hóa học Lớp 8: khi kẽm tác dụng với axit clohiric tạo ra kẽm clorua và khí hidro ,tại sao kẽm lại liên kết với clo mà ko phải hidro trong khi cà hai clo và hidro có cùng hóa trị, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

Comments ( 2 )

 1. Em tham khảo!
  Ta có CTHH tổng quát sau:
  $\text{Kim loại(Trước H)+HCl$\rightarrow$Muối+H2}$
  Sau phản ứng có tạo $\text{muối}$
  $\leftrightarrow$ Muối: $\text{Kim loại và gốc Axit}$
  $\rightarrow$ $\text{Gốc Axit: Ở trong Axit}$
  Vì $\text{HCl}$ có $\text{gốc Cl}$ nên $\text{Zn}$ sẽ liên kết thay vì H.
  $\text{Zn+2HCl$\rightarrow$ZnCl2+H2}$

 2. PTHH: Zn+2HCl->ZnCl_2+H_2
  Ta có: Cl^(-) là gốc muối Clorua. Zn đứng trước H trong dãy hoạt động hoá học của kim loại nên đẩy Hra khỏi dd axit. Để phản ứng xảy ra thì sản phẩm phải có 1 trong những sp sau như kết tủa, chất khí và chất điện li yếu. Khí Cl_2 chủ yếu tồn tại ở dạng hợp chất là các muối nên tồn tại ở dạng đơn chất thì rất hiếm.
   

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )