Hóa học Lớp 8: Hiện tượng nào là hiện tượng hóa học? Người ta điện phân nước, thu được oxit và hiđro Người ta để nước biển bay hơi, thu được muối ăn Đ

By Chi

Hóa học Lớp 8: Hiện tượng nào là hiện tượng hóa học?
Người ta điện phân nước, thu được oxit và hiđro
Người ta để nước biển bay hơi, thu được muối ăn
Để cốc nước trong tủ lạnh sẽ đông lại thành đá
Khi oxi tan một phần nhỏ trong nước nên giúp cho các sinh vật trong nước sống được, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

0 bình luận về “Hóa học Lớp 8: Hiện tượng nào là hiện tượng hóa học? Người ta điện phân nước, thu được oxit và hiđro Người ta để nước biển bay hơi, thu được muối ăn Đ”

 1. Người ta điện phân nước, thu được oxit và hiđro: Hiện tượng hóa học vì nước chuyển thành 2 chất mới là oxi và hiđro.
  Người ta để nước biển bay hơi, thu được muối ăn: Hiện tượng vật lí vì : nước biển chuyển từ thể lỏng sang hơi, muối chuyển sang thể rắn => không sinh ra chất mới.
  Để cốc nước trong tủ lạnh sẽ đông lại thành đá: Hiện tượng vật lí: nước chuyển từ thể lỏng sang rắn.
  Khí oxi tan một phần nhỏ trong nước nên giúp cho các sinh vật trong nước sống được: Hiện tượng vật lí: quá trình khí oxi tan trong nước, không sinh ra chất mới.
  #tranducminh96

  Trả lời

Viết một bình luận