Hóa học Lớp 8: Giúp mk vs ạ Dùng 150 g quặng pirit chứa 20% chất trơ điều chế H2SO4. Đem toàn bộ lượng axit điều chế được hòa tan vừa đủ m g Fe203. Tấ

Hóa học Lớp 8: Giúp mk vs ạ
Dùng 150 g quặng pirit chứa 20% chất trơ điều chế H2SO4. Đem toàn bộ lượng axit điều chế được hòa tan vừa đủ m g Fe203. Tất cả p/ư xảy ra hoàn toàn hãy:
a. Tính khối lượng H2SO4 điều chế được?
b. Tính m ?, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

0 bình luận về “Hóa học Lớp 8: Giúp mk vs ạ Dùng 150 g quặng pirit chứa 20% chất trơ điều chế H2SO4. Đem toàn bộ lượng axit điều chế được hòa tan vừa đủ m g Fe203. Tấ”

 1. Giải đáp:
  vì trong quặng pirit chứa 20% chất trơ nên FeS2 chiếm 80% trong quặng pirit nên ta có:
  m FeS2 = 
  PTHH
  4FeS2 + 11O2 -to-> 2Fe2O3 + 8SO2
  2SO2 + O2 -to- V2O5 -> 2SO3
  SO3 + H2O -> H2SO4
  Từ ba phương trình hóa học trên ta có chuỗi phản ứng:
  FeS2 -> 2 SO2 -> 2 SO2 -> 2 H2SO4
  1mol ->2 mol ->2 mol ->2mol
  120g————————>196g
  120g————————->196g
  vậy điều chế được 196 g H2SO4
  n H2SO4 = 
  Fe2O3 + 3H2SO4 -> Fe2(SO4)3 + 3H2O
  1 mol—3mol———1mol———–3mol
  2/3 mol <-2mol
  mFe2O3 = n*M = 
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   

  Trả lời

Viết một bình luận