Hóa học Lớp 8: Đốt cháy 16,8 gam sắt trong không khí thu được 23,2 gam oxit sắt từ (Fe3O4) . Tìm khối lượng oxi đã dùng?

By Nhiên

Hóa học Lớp 8: Đốt cháy 16,8 gam sắt trong không khí thu được 23,2 gam oxit sắt từ (Fe3O4) . Tìm khối lượng oxi đã dùng?, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
Viết một bình luận