Hóa học Lớp 8: Để đốt cháy hoàn toàm 48 gan sulfur (hu huynh) cần V lit không khí (đktc). Biết oxygen chiếm 1/5 thể tích không khi. Giá trị của V là A

Hóa học Lớp 8: Để đốt cháy hoàn toàm 48 gan sulfur (hu huynh) cần V lit không khí (đktc). Biết oxygen chiếm 1/5 thể tích không khi. Giá trị của V là
A. 16.8.
B. 33,6.
C. 3,36.
D. 6,72., giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

TRẢ LỜI

 1. Giải đáp:
  Để đốt cháy hoàn toàm 48 gan sulfur (hu huynh) cần V lit không khí (đktc). Biết oxygen chiếm 1/5 thể tích không khi. Giá trị của V là
  A. 16.8.
  B. 33,6.
  C. 3,36.
  D. 6,72
  Giải đáp: A 16,8
  chúc bn hc giỏi
   

  Trả lời
 2. Em tham khảo!
   Ta có PTHH sau:
  $S$ $+$ $O_2$ $\xrightarrow{t^o}$ $SO_2$
  Số mol của sulfur là $\text{n=$\dfrac{m}{M}$=$\dfrac{48}{32}$=1,5 mol}$
  Dựa vào PTHH) $n_{SO_2}$=$n_{S}$=$1,5$ mol
  Vậy $\text{V O2=n.22,4=1,5.22,4=33,6 lít}$
  Mà ta lại có dữ kiện $O_2$ chiếm $\dfrac{1}{5}$ thể tích không khí:
  Vậy thể tích không khí là $\text{33,6:$\dfrac{1}{5}$=168}$ lít
  $\rightarrow$ Đề không có đáp án phù hợp để chọn
  ___________________________________________________________________________________
  Em kiểm tra lại xem là $4,8g$ hay $48g$ lưu huỳnh nhé bởi vì nếu là $4,8g$ thì đáp án đúng là $A$

  Trả lời

Viết một bình luận