Hóa học Lớp 8: (Cho Zn = 65, N = 14, O = 16) Trong 1 mol phân tử Zn(NO3)2 có số nguyên tử mỗi nguyên tố lần lượt là: A.1, 1, 3 B.1, 2, 3 C.0, 2, 3

By Hương

Hóa học Lớp 8: (Cho Zn = 65, N = 14, O = 16)
Trong 1 mol phân tử Zn(NO3)2 có số nguyên tử mỗi nguyên tố lần lượt là:
A.1, 1, 3
B.1, 2, 3
C.0, 2, 3
D.1, 2, 6, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

0 bình luận về “Hóa học Lớp 8: (Cho Zn = 65, N = 14, O = 16) Trong 1 mol phân tử Zn(NO3)2 có số nguyên tử mỗi nguyên tố lần lượt là: A.1, 1, 3 B.1, 2, 3 C.0, 2, 3”

Viết một bình luận