Hóa học Lớp 8: cho ví dụ về CTHH của chất có chỉ số trên 100

By Nhân

Hóa học Lớp 8: cho ví dụ về CTHH của chất có chỉ số trên 100, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

0 bình luận về “Hóa học Lớp 8: cho ví dụ về CTHH của chất có chỉ số trên 100”

 1. Ví dụ: 
  $Fe_3O_4$ có khối lượng mol là $232(g/mol)$
  $Fe_2O_3$ có khối lượng mol là $160(g/mol)$
  $CuSO_4$ có khối lượng mol là $160(g/mol)$
  $AgCl$ có khối lượng mol là $143,5(g/mol)$
   

  Trả lời

Viết một bình luận