Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Hóa học Lớp 8: cho ví dụ về CTHH của chất có chỉ số trên 100

Hóa học Lớp 8: cho ví dụ về CTHH của chất có chỉ số trên 100, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

Comments ( 2 )

 1. VD: BaSO4= 137+32+16.4=233
  KMnO3=39+55+16.3=142
  Chúc bạn học tốt nhoa!!!!!!!!

 2. Ví dụ: 
  $Fe_3O_4$ có khối lượng mol là $232(g/mol)$
  $Fe_2O_3$ có khối lượng mol là $160(g/mol)$
  $CuSO_4$ có khối lượng mol là $160(g/mol)$
  $AgCl$ có khối lượng mol là $143,5(g/mol)$
   

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Nhân