Hóa học Lớp 8: 11/ Al + HCl AlCl3 + H2 12/ Zn + HCl ZnCl2 + H2 13/ Al + H2S04 Al2(S04)3 + H2 14/ FeO + HCl

By Tuyết lan

Hóa học Lớp 8: 11/ Al + HCl AlCl3 + H2
12/ Zn + HCl ZnCl2 + H2
13/ Al + H2S04 Al2(S04)3 + H2
14/ FeO + HCl FeCl2 + H20
15/ Na20 + H20 Na0H
16/ N205 + H20 HN03
17/ Ca(OH)2 + FeCl3 CaCl2 + Fe(OH)3
18/ CuCl2 + AgN03 Cu(N03)2 + AgCl
19/ Na0H + FeS04 Na2S04 + Fe(OH)2
20/ BaCl2 + H2S04 BaS04 + HCl, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
Viết một bình luận