Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Hóa học Lớp 11: hữu cơ x có 82,76% khối lượng các bon còn lại là hidro công thức phân tử đơn giản nhất của x là

Hóa học Lớp 11: hữu cơ x có 82,76% khối lượng các bon còn lại là hidro công thức phân tử đơn giản nhất của x là, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp:
  Công thức đơn giản của X là C_2H_5
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  %H = 100% – 82,76% = 17,24%
  Gọi công thức tổng quát là C_xH_y
  n_C = (82,76)/12 = 6,89 mol
  n_H = (17,24)/1 = 17,24 mol
  Lập tỉ lệ , ta được :
  x : y = 6,89 : 17,24 = 1 : 2,5 = 2 : 5
  Vậy công thức đơn giản của X là C_2H_5

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Audrey