Toán Lớp 9: giải pt √9x ² = 2x + 1 giúp mình mau lên với

Question

Toán Lớp 9: giải pt
√9x ² = 2x + 1
giúp mình mau lên với, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Mai 1 tháng 2022-12-22T04:20:33+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   \sqrt{9x^2}=2x+1
  ĐK: 2x+1 \ge 0⇔ x \ge -1/2
  ⇔ (\sqrt{9x^2})^2=(2x+1)^2
  ⇔ 9x^2=4x^2+4x+1
  ⇔ 5x^2-4x-1=0
  ⇔ (x-1)(5x+1)=0
  ⇔ \(\left[ \begin{array}{l}x=1\\x=-\dfrac{1}{5}\end{array} \right.\) (TM)
  Vậy S={1;-1/5}

 2. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  \sqrt{9x^2}=2x+1(x\ge-1/2)
  =>\sqrt{(3x)^2}=2x+1
  =>|3x|=2x+1
  =>3x=2x+1 hoặc 3x=-2x-1
  =>3x-2x=1 hoặc 3x+2x=-1
  =>x=1(tm) hoặc 5x=-1
  =>x=1(tm) hoặc x=-1/5(tm)
  Vậy S={-1/5;1}
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )