Toán Lớp 9: Cho tam giác ABC vuông tại A, điểm D thuộc cạnh AB, điểm E thuộc cạnh AC. Gọi M, N, P, Q theo thứ tự là trung điểm của cạnh DE, DC, BC,

Question

Toán Lớp 9: Cho tam giác ABC vuông tại A, điểm D thuộc cạnh AB, điểm E thuộc cạnh AC. Gọi M, N, P, Q theo thứ tự là trung điểm của cạnh DE, DC, BC, BE. Chứng minh rằng bốn điểm M, N, P, Q thuộc cùng một đường tròn., hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Tuyết Nga 1 tháng 2022-12-22T14:25:43+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. * Xét tam giác  có  
   là trung điểm 
   là trung điểm 
  Suy ra,  là đường trung bình của tam giác , hay  (*) và  (1)
  * Xét tam giác  có 
  là trung điểm 
   là trung điểm 
  Suy ra,  là đường trung bình của tam giác , hay  và  (2).
  Từ (1) và (2) suy ra tứ giác  là hình bình hành.
  * Xét tam giác  có 
   là trung điểm 
   là trung điểm 
  Suy ra,  là đường trung bình của tam giác , hay   (3).
  Mà  (4)
  Từ (1), (3) và (4) suy ra  (5)
  Tứ giác  là hình bình hành mà có một góc vuông suy ra  là hình chữ nhật.
  Gọi I là giao điểm của hai đường chéo   
  Suy ra  (tính chất hình chữ nhật)
  Nên các điểm  đều cách đều I một khoảng cố định, suy ra  cùng thuộc một đường tròn.

 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Mình trình bày trên Sketchpad và chụp hình lại bằng Snagit 12

  toan-lop-9-cho-tam-giac-abc-vuong-tai-a-diem-d-thuoc-canh-ab-diem-e-thuoc-canh-ac-goi-m-n-p-q-th

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )