Toán Lớp 8: x (x-5) + x-5 = 0 cần gấp cảm ơn

Toán Lớp 8: x (x-5) + x-5 = 0
cần gấp cảm ơn

0 bình luận về “Toán Lớp 8: x (x-5) + x-5 = 0 cần gấp cảm ơn”

 1. $ x ( x – 5 ) + x – 5 = 0 $
  ⇒ $ x ( x – 5 ) + ( x – 5 ) = 0 $
  ⇒ $ ( x + 1 ) ( x – 5 ) = 0 $
  ⇒ \(\left[ \begin{array}{l}x+1=0\\x-5=0\end{array} \right.\) 
  ⇒ \(\left[ \begin{array}{l}x=-1\\x=5\end{array} \right.\) 
  Vậy $ x = -1 $ hoặc $ x = 5 $
   

Viết một bình luận