Toán Lớp 8: Phân tích đa thức thành phân tử 4x^2 – y^2 -4x +1

Question

Toán Lớp 8: Phân tích đa thức thành phân tử
4x^2 – y^2 -4x +1, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Ngọc Ðàn 6 tháng 2022-05-25T22:55:11+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. $4x^2-y^2-4x+1$
  $=(4x^2-4x+1)-y^2$
  $=(2x-1)^2-y^2$
  $=(2x-1-y)(2x-1+y)$
  @Nobitao@

 2. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  4x^2-y^2-4x+1
  =(4x^2-4x+1)-y^2
  =[(2x)^2-2.2x.1+1^2]-y^2
  =(2x-1)^2-y^2
  =(2x-1-y)(2x-1+y)
  $\rightarrow$Áp dụng HĐT: (A-B)^2=A^2-2AB+B^2
  $\rightarrow$Áp dụng HĐT: A^2-B^2=(A-B)(A+B)
  $\text{#LinhSad}$

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )