Toán Lớp 8: Phân tích : ( x + 2 )( x + 3 )( x – 7 )( x – 8 ) – 144

Question

Toán Lớp 8: Phân tích : ( x + 2 )( x + 3 )( x – 7 )( x – 8 ) – 144, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Việt Hòa 1 tuần 2022-04-14T01:41:29+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Ta có: ( x + 2 )( x + 3 )( x – 7 )( x – 8 ) – 144= (x+2)(x-7)(x+3)(x-8)-144
                                                                     = (x²-5x-14)(x²-5x-24)-144
  Đặt: x²-5x-14= t   
  ⇒t(t-10)-144= t²-10t-144
                      = t²+ 8t-18t-144
                      = t(t+8)-18(t+8)
                      = (t+8)(t-18)
  ⇒ ( x + 2 )( x + 3 )( x – 7 )( x – 8 ) – 144= (x²-5x-14+8)(x²-5x-14-8)
                                                               = (x²-5x-6)(x²-5x-22)
                                                               = (x²+x-6x-6)(x²-5x-32)
                                                               = (x+1)(x-6)(x²-5x-32)
  Cho mk 5 sao và ctrlhn nha. Thanks.
   

 2. ( x + 2 )( x + 3 )( x – 7 )( x – 8 ) – 144
  = ( x + 2 )( x – 7 )( x + 3 )( x – 8 ) – 144
  = ( x^2 – 5x – 14 )( x – 5x – 24 ) – 144
  Đặt x^2 – 5x – 19 = y
  => ( y – 5 )( y + 5 ) – 144 = 0
  =>   y^2 – 5^2 – 144 = 0
  =>   y^2 – 25 – 114 = 0
  =>   y^2 = 169
  =>   y      = 13
  ( x^2 – 5x – 19 + 13 )( x^2 – 5x – 19 + 13 )
  ( x^2 + x – 6x – 6 )( x^2 – 5x – 32 )
  ( x + 1 )( x – 6 )( x^2 – 5x – 32 )
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )