Toán Lớp 8: đừng làm tắt , nếu muốn làm tắt chỗ nào thì nói rõ bước làm tắt hộ e , làm chậm cũng đc miễn đúng tìm x biết (x^3+1):(x+1)-(x-2)(x+2)+

Question

Toán Lớp 8: đừng làm tắt , nếu muốn làm tắt chỗ nào thì nói rõ bước làm tắt hộ e , làm chậm cũng đc miễn đúng
tìm x biết
(x^3+1):(x+1)-(x-2)(x+2)+2x^2-5=0(x khác -1), hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Nhi 1 tuần 2022-06-15T17:37:03+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  a) (x^3+1)/(x+1)-(x-2)(x+2)+2x^2-5=0
  (Điều kiện: x $\ne$ -1)
  <=> [(x+1)(x^2-x+1)]/(x+1)-(x^2-4)+2x^2-5=0
  <=> x^2-x+1-x^2+4+2x^2-5=0
  <=> (x^2-x^2+2x^2)-x+(1+4-5)=0
  <=> 2x^2-x=0
  <=> x(2x-1)=0
  <=> $\left[\begin{matrix} x=0\\ 2x-1=0\end{matrix}\right.$
  <=> $\left[\begin{matrix} x=0\\ 2x=1\end{matrix}\right.$
  <=> $\left[\begin{matrix} x=0\\ x=\frac{1}{2}\end{matrix}\right.$ (thỏa mãn)
  Vậy x $\in$ {0, 1/2}

 2. Lời giải:
  (x^(3)+1):(x+1)-(x-2)(x+2)+2x^(2)-5=0   
  (ĐK : x \ne -1)
  ⇔(x^3+1^3):(x+1)-(x^(2)-2^2)+2x^(2)-5=0
  ⇔[(x+1)(x^(2)-x+1)]:(x+1)-x^(2)+4+2x^(2)-5=0
  ⇔x^(2)-x+1-x^(2)-4+2x^(2)-5=0
  ⇔(x^(2)-x^(2)+2x^2)-x+(1+4-5)=0
  ⇔2x^(2)-x=0
  ⇔x.(2x-1)=0
  $⇔\left[\begin{matrix}x=0\\ 2x-1=0\end{matrix}\right.$
  $⇔\left[\begin{matrix}x=0\\ 2x=1\end{matrix}\right.$
  $⇔\left[\begin{matrix}x=0 ™\\ x=\dfrac{1}{2} ™\end{matrix}\right.$
  Vậy x=0 hoặc x=1/2

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )