Toán Lớp 8: 2x-xy+y^2-4 (Phân tích đa thức thành nhâ tử ạ )

Question

Toán Lớp 8: 2x-xy+y^2-4 (Phân tích đa thức thành nhâ tử ạ ), hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thanh Hương 2 tuần 2022-06-08T00:50:08+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
   2x-xy+y²-4
  = (2x-xy)+(y²-4)
  = x(2-y)+(y-2)(y+2)
  = x(2-y)-(2-y)(y+2)
  = (2-y)(x-y-2)
  Phương pháp:
  Đặt nhân tử chung
  Hằng đẳng thức a^2-b^2=(a-b)(a+b)

 2. Giải đáp:
   $2x-xy+y²-4$
  $= (2x-xy)+(y²-4)$
  $= x.(2-y)+(y-2).(y+2)$
  $= x.(2-y)-(2-y).(2+y)$
  $= (2-y).(x-2-y)$
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )