Toán Lớp 8: 16x^2-4y^2 phân tích thành nhân tử

Question

Toán Lớp 8: 16x^2-4y^2 phân tích thành nhân tử, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thanh THương 7 tháng 2022-05-25T20:55:26+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp: 4 ( 2x – y ) ( 2x + y )
   
   
  Lời giải và giải thích chi tiết: 16x² – 4y²
                                        ⇔ 4 ( 4x² – y² )
                                        ⇔ 4 ( 2x – y ) ( 2x + y )
   

 2. 16x^2-4y^2
  =4.(4x^2 – y^2]
  =4.[(2x^2)-y^2
  =4.(2x-y).(2x+y)
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )