Toán Lớp 5: trường tiểu học hà huy tập có 26 bn khối 3,4,5 dự thi trạng nguyên tv cấp tỉnh. số học sinh dự thi khối năm gấp rưỡi số học sinh dự thi

By Audrey

Toán Lớp 5: trường tiểu học hà huy tập có 26 bn khối 3,4,5 dự thi trạng nguyên tv cấp tỉnh. số học sinh dự thi khối năm gấp rưỡi số học sinh dự thi của khối 4,3 lần số học sinh khối 4 lần số học sinh khối 3. hỏi khối năm có mấy học sinh dự thi
Viết một bình luận