Toán Lớp 7: Trong tam giác ABC cân tại A có AB=AC=10cm; BC=12cm.Kẻ trung tuyến AM a,Chứng minh AM vuông góc với BC b, Tính độ dài trung tuyến AM

Question

Toán Lớp 7: Trong tam giác ABC cân tại A có AB=AC=10cm; BC=12cm.Kẻ trung tuyến AM
a,Chứng minh AM vuông góc với BC
b, Tính độ dài trung tuyến AM, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Phương Diễm 2 ngày 2022-12-22T06:06:58+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. a)
  ta có: ΔABC cân tại A mà AM là đường trung tuyến 
  do đó AM cũng là đường cao
  hay AM⊥BC
  b)
  ta có AM là đường trung tuyến 
  =>BM=MC
  mà BM+CM=BC
  =>BM=1/2 BC
  =>BM=1/2 12 =6cm
  áp dụng định lí pitago vào ΔABM ta có
  AM^2+BM^2=AB^2
  =>AM^2=10^2-6^2
  =>AM=sqrt(64)
  =>AM=8 cm

  toan-lop-7-trong-tam-giac-abc-can-tai-a-co-ab-ac-10cm-bc-12cm-ke-trung-tuyen-am-a-chung-minh-am

 2.  a/  xét tam giác abc cân tại a, ta có:
  am là đường trung tuyến (gt)
  => am đồng thời là đường trung trực
  => am vuông góc với bc
  b/ ta có: am là đg trung tuyến hạ từ a xuống bc (gt)
  => m là trung điểm của cb
  =>cm = mb = cb/2 = 12/2 = 6 (cm)
  xét tam giác acm vuông tại m ta có:
  am= $\sqrt[]{10²-6²}$ =8 (cm)

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )