Toán Lớp 7: Tìm số tự nhiên n thỏa mãn 3n-7 là số tự nhiên chia hết cho n+1. Help Me

Question

Toán Lớp 7: Tìm số tự nhiên n thỏa mãn 3n-7 là số tự nhiên chia hết cho n+1. Help Me, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Quỳnh Hà 3 ngày 2022-06-20T16:47:41+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Có $\frac{3n-7}{n+1}$ = $\frac{3(n+1)-10}{n+1}$ = $\frac{3(n+1)}{n+1}$ – $\frac{10}{n+1}$ = 3 – $\frac{10}{n+1}$
  Để 3n-7 chia hết cho n+1 thì 10 phải chia hết cho n+1
  hay n+1 ∈ {-10;-5;-2;-1;1;2;5;10}
  Bạn giải nốt cái n+1 là ra nha

 2. Ta có: n+1 vdots n+1 (với ∀n)
  => 3n +3 vdots n+1
  => (3n +3) – (3n-7) vdots n+1
  => 3n + 3 – 3n + 7 vdots n+1
  => 10 vdots n+1
  Do n ∈ N => n+1 > 0
  => n + 1 ∈ Ư(10) = {1;2;5;10}
  => n ∈ {0;1;4;9}
  Vậy n = 0;1;4;9 thì 3n-7 vdots n+1
  (Chúc bạn học tốt)
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )