Toán Lớp 7: Tìm số tự nhiên n thỏa mãn 3n-7 là số tự nhiên chia hết cho n+1. Help Me

Toán Lớp 7: Tìm số tự nhiên n thỏa mãn 3n-7 là số tự nhiên chia hết cho n+1. Help Me

TRẢ LỜI

 1. Có $\frac{3n-7}{n+1}$ = $\frac{3(n+1)-10}{n+1}$ = $\frac{3(n+1)}{n+1}$ – $\frac{10}{n+1}$ = 3 – $\frac{10}{n+1}$
  Để 3n-7 chia hết cho n+1 thì 10 phải chia hết cho n+1
  hay n+1 ∈ {-10;-5;-2;-1;1;2;5;10}
  Bạn giải nốt cái n+1 là ra nha

  Trả lời
 2. Ta có: n+1 vdots n+1 (với ∀n)
  => 3n +3 vdots n+1
  => (3n +3) – (3n-7) vdots n+1
  => 3n + 3 – 3n + 7 vdots n+1
  => 10 vdots n+1
  Do n ∈ N => n+1 > 0
  => n + 1 ∈ Ư(10) = {1;2;5;10}
  => n ∈ {0;1;4;9}
  Vậy n = 0;1;4;9 thì 3n-7 vdots n+1
  (Chúc bạn học tốt)
   

  Trả lời

Viết một bình luận