Toán Lớp 7: tìm x biết x/8 =y/5 và x-3y=21

Question

Toán Lớp 7: tìm x biết x/8 =y/5 và x-3y=21, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Phước Bình 1 tháng 2022-12-21T13:58:19+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. x/8 = y/5 và x – 3y = 21
  Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta được:
  x/8 = y/5 = (x-3y)/(8 – 15) = 21/(-7) = -3 (vì x – 3y = 21)
  x/8 = -3 => x = (-3).8 = -24
  y/5 = -3 => y = (-3).5 = -15
  Vậy x = -24 và y = -15

 2. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  x/8 = y/5 và x – 3y = 21
  Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta có:
  x/8 = y/5 = {x – 3y}/{8 – 3.5} = 21/{-7} = -3
  = > x/8 = -3 = > x = (-3) . 8 = -24
         y/5 = -3 = > y = (-3) . 5 = -15
  Vậy x = -24 và y = -15

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )