Toán Lớp 7: Giá trị của x trong đẳng thức 3/4+1/4:x= 5/2

Question

Toán Lớp 7: Giá trị của x trong đẳng thức 3/4+1/4:x= 5/2, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thanh Thu 2 tuần 2022-04-13T07:56:04+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Gửi cậu nò (❁´◡❁)
  \frac{3}{4}+\frac{1}{4}:x=\frac{5}{2}
  =>\frac{1}{4}:x=\frac{5}{2}-\frac{3}{4}
  =>\frac{1}{4}:x=\frac{10}{4}-\frac{3}{4}
  =>\frac{1}{4}:x=\frac{7}{4}
  =>x=\frac{1}{4}:\frac{7}{4}
  =>x=\frac{1}{4}.\frac{4}{7}
  =>x=\frac{4}{28}
  =>x=\frac{1}{7}
  Vậy x=\frac{1}{7}
   

 2. #andy
  \[\begin{array}{l}
  \dfrac{3}{4} + \dfrac{1}{4}:x = \dfrac{5}{2}\\
   \Leftrightarrow \dfrac{1}{4}:x = \dfrac{5}{2} – \dfrac{3}{4}\\
   \Leftrightarrow \dfrac{1}{4}:x = \dfrac{7}{4}\\
   \Leftrightarrow x = \dfrac{1}{4}:\dfrac{7}{4}\\
   \Leftrightarrow x = \dfrac{4}{{28}}\\
   \Leftrightarrow x = \dfrac{1}{7}
  \end{array}\]

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )