Toán Lớp 7: $\frac{32^{3} – 9^{5}}{8^3 – 6^6}$ Giups mik vs ạ

Question

Toán Lớp 7: $\frac{32^{3} – 9^{5}}{8^3 – 6^6}$
Giups mik vs ạ, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Ðan Khanh 6 tháng 2022-06-19T05:58:59+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. $\frac{32^{3}-9^{5} }{8^{3}-6^{6} }$
  =$\frac{(2^{5})^{3}-(3^{2})^{5} }{(2^{3})^{3}-(2.3)^{6}}$
  =$\frac{2^{15}-3^{10} }{2^{9}-2^{6}.3^{6}}$
  =$3^{4}$ 
  =81
  #CHÚCBẠNHỌCTỐT^^
  #tgiaphuc23122009

 2.    Ron
    \frac{32^{3} – 9^{5}}{8^{3} – 6^{6}}
  = \frac{(2^{5})^{3} – (3^{2})^{5}}{(2^{3})^{3} – (2 . 3)^{6}}
  = \frac{2^{15} – 3^{10}}{2^{9} – 2^{6} . 3^{6}
  = \frac{2^{6} – 3^{4}}{2^{6}
  = \frac{3^{4}}{1}
  = 81

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )