Toán Lớp 6: Trong một buổi tập đồng diễn thể dục có khoảng 400 người đến 500 người tham gia. Thầy tỏng phụ trách cho xếp thành hàng 5, hàng 6 và hà

Question

Toán Lớp 6: Trong một buổi tập đồng diễn thể dục có khoảng 400 người đến 500 người tham gia. Thầy tỏng phụ trách cho xếp thành hàng 5, hàng 6 và hàng 8 thì đều thừa một người. Hỏi có chính xác bao nhiêu người trong buổi tập đồng diễn thê dục?, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thu Ánh 1 tuần 2022-04-13T21:36:38+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Gọi số người trong buổi tập đồng diễn thể dục là x (người, x ∈ N*, 400 ≤ x ≤ 500)
  theo bài ra ta có:
  Vì thầy tổng phụ trách xếp thành hàng 5 thì thừa 1 người nên x chia 5 dư 1 hay (x – 1) ⁝ 5
  Vì thầy tổng phụ trách xếp thành hàng 6 thì thừa 1 người nên x chia 6 dư 1 hay (x – 1) ⁝ 6
  Vì thầy tổng phụ trách xếp thành hàng 8 thì thừa 1 người nên x chia 8 dư 1 hay (x – 1) ⁝ 8
  Do đó (x – 1) là bội chung của 5; 6 và 8.
  Ta có:
  5 = 5
  6 = 2. 3
  8 = 23
  BCNN(5; 6; 8) = 23.3.5 = 120
  (x – 1) \in  B(120) = {0; 120; 240; 360; 480; 600;…}
  x \in { 1; 121; 241; 361; 481; 601;…….}
  Mà buổi tập đồng diễn thể dục có khoảng 400 đến 500 người tham gia nên  
  => x = 481.
  Vậy có chính xác 481 người dự buổi tập đồng diễn thể dục.

 2. $\text{Gọi số người tham gia là : x}$
  $\text{( x – 1 ) chia hết cho 5;6;8 vì xếp thành hàng 5; 6; 8 đều thừa 1 người.}$
  $\text{⇒ ( x – 1 ) là BC { 5;6;8 }}$
  $\text{5 = 5}$
  $\text{6 = 2 × 3}$
  $\text{8 = 4 × 2 = 2³}$
  $\text{BCNN ( 5; 6;8 ) = 2³ × 3 × 5 = 120}$
  $\text{B( 120 ) = { 0; 120; 240; …}}$
  $\text{⇒ x ∈ { 1; 121;241;… }}$
  $\text{Buổi tập thể dục có từ 400 đến 500 người nên số người tập là: 481 người.}$
  $\text{⇒ Có 481 người tập trong buổi tập thể dục.}$
  $\text{Xin hay nhất và 5 sao ạ}$

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )