Toán Lớp 6: Nhầm đề Tìm cặp số nguyên x,y thoả mãn : x + xy + y = 6

Question

Toán Lớp 6: Nhầm đề
Tìm cặp số nguyên x,y thoả mãn :
x + xy + y = 6, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Nhân 1 tháng 2022-03-19T12:13:46+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Tham khảo:
  x + xy + y = 6
  => x + xy + y + 1 = 7
  => x( 1 + y )+ 1 ( 1 + y ) = 7
  => ( x + 1 ) ( y + 1 ) = 7
  => x + 1; y + 1 \in Ư(7) = { ± 1; ± 7 }
  Ta có bảng:
  $\begin{array}{|c|c|c|}\hline \text{x + 1}&\text{-7}&\text{-1}&\text{1}&\text{7}\\\hline \text{y + 1}&\text{-1}&\text{-7}&\text{7}&\text{1}\\\hline \text{x}&\text{-8}&\text{-2}&\text{0}&\text{6}\\\hline \text{y}&\text{-2}&\text{-8}&\text{6}&\text{0}\\\hline\end{array}$
  => ( x; y ) = ( -8; -2 ); ( -2; -8 ); ( 0; 6 ); ( 6; 0 )
  #IE

 2. x + x y + y = 6
  ⇒x y + x + y – 6 = 0
  ⇒(x + 1) y = 6 – x
  ⇒x + 1!=0, y = (6 – x)/(x + 1)
  $⇒\text{x = -8 , y = -2}$
  $⇒\text{x = -2 , y = -8}$
  $⇒\text{x = 0 , y = 6}$
  $⇒\text{x = 6 , y = 0}$

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )