Toán Lớp 6: không tính giá trị biểu thức hãy giải thích tại sao mỗi biểu thức sau lại chia hết cho 3 (a) = 1233 + 42312 + 72036 (b) b = 111 + 222 +

Question

Toán Lớp 6: không tính giá trị biểu thức hãy giải thích tại sao mỗi biểu thức sau lại chia hết cho 3 (a) = 1233 + 42312 + 72036 (b) b = 111 + 222 + 333 + …. + 999, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Ngọc Sa 1 tháng 2022-12-22T12:45:34+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. a) Ta thấy: 1233; 42312; 72036 đều là các số có tổng các chữ số chia hết cho 3 nên chúng đều chia hết cho 3
  Do đó tổng A = 1233 + 42312 + 72036 chia hết cho 3
  b) Ta thấy: 111; 222; 333; … ; 999 đều là các số có tổng các chữ số chia hết cho 3 nên chúng đều chia hết cho 3
  Do đó tổng B = 111 + 222 + 333 + … + 999
   

 2. a) Ta có :
  1233vdots3
  42312vdots3
  72036vdots3
  =>1233 + 42312 + 72036vdots3
  b) Ta có :
  111vdots3
  222vdots3
  333vdots3
  444vdots3
  555vdots3
  666vdots3
  777vdots3
  888vdots3
  999vdots3
  =>111 + 222 + 333 + …. + 999vdots3

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )