Toán Lớp 6: giúp mình với 480 :[75 +(7 mũ 2 -8*3 ) :5]+108

Question

Toán Lớp 6: giúp mình với
480 :[75 +(7 mũ 2 -8*3 ) :5]+108, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Cát Tiên 1 tuần 2022-06-18T00:00:54+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
  = 114
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  480 : [ 75 + (7^2 – 8 . 3) : 5] + 108
  = 480 : [ 75 + (49 – 24) : 5] + 108
  = 480 : [ 75 + 25 : 5] + 108
  = 480 : [75 + 5] + 108
  = 480 : 80 + 108
  = 6 + 108
  = 114
  #SunHee

 2. Lời giải và giải thích chi tiết:
   480:[75+(7^2-8.3):5]+108
  =480:[75+(49-24):5]+108
  =480:[75+25:5]+108
  =480:[75+5]+108
  =480:80+108
  =6+108
  =114
  chúc bạn học tốt nha!

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )