Toán Lớp 6: A=1-2+3-4+5-6+…+97-98+99- B=1+2+2 ²+2 ³+…+2^2019 help me

Question

Toán Lớp 6: A=1-2+3-4+5-6+…+97-98+99-
B=1+2+2 ²+2 ³+…+2^2019
help me, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thái Tâm 7 tháng 2022-05-01T03:24:06+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. A=1-2+3-4+5-6+…+97-98+99-100
  A= ( 1-2) + (3-4) +(5-6)+…+(97-98)+(99-100)
  Ta có 100 : 2 = 50 cặp 
  => A = -1.50 = -50
  B=1+2+2 ²+2 ³+…+2^2019               (1)
  2B = 2+2²+2³+2^4 +…..+ 2^2020     (2)
  Lấy (2) – (1) => B = 2^2020 – 1

 2. A=1-2+3-4+5-6+…+97-98+99-100
  A= ( 1-2) + (3-4) +(5-6)+…+(97-98)+(99-100)
  Ta có 100 : 2 = 50 cặp 
  => A = -1.50 = -50
  B=1+2+2 ²+2 ³+…+2^2019               (1)
  2B = 2+2²+2³+2^4 +…..+ 2^2020     (2)
  Lấy (2) (1) => B = 2^2020 –-1)

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )