Toán Lớp 6: 8x = 7,8.x + 25 Mình đang cần gấp mn giúp mk nha,mk cảm ơn ạ

Question

Toán Lớp 6: 8x = 7,8.x + 25
Mình đang cần gấp mn giúp mk nha,mk cảm ơn ạ, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Ái Hồng 1 tháng 2022-12-22T12:35:30+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   8x= 7,8x + 25
  ⇒ 8x – 7,8x = 25
  ⇒ 0,2x = 25
  ⇒ x = 25 : 0,2
  ⇒ x =125
  vậy x = 125

 2. Giải đáp:
   x=125
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   8x=7,8x+25
  ⇒8x-7,8x=25
  ⇒0,2x=25
  ⇒1/5x=25
  ⇒x=25:1/5
  ⇒x=25.5
  ⇒x=125
  Vậy x=125

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )