Toán Lớp 6: |x-2010|+|x-2012|+|x-2014|=2 giúp mik với nha :>

Question

Toán Lớp 6: |x-2010|+|x-2012|+|x-2014|=2
giúp mik với nha :>, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Nhã Hồng 1 tháng 2022-11-23T18:45:27+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  ta có :|x-2010|+|x-2012|+|x-2014|
  =|x-2010|+|x-2014|+|x-2012|
  =|x-2010|+|2014-x|+|x-2012| 
  Do |x-2012| ≥0
  =>|x-2010|+|2014-x|+|x-2012| ≥ |x-2010+2014-x|+0=2
  =>|x-2010|+|2014-x|+|x-2012|≥ 2
  dấu bằng xẩy ra khi \(\left[ \begin{array}{l}(x-2010)(2014-x)≥0\\x-2012=0\end{array} \right.\) <=>\(\left[ \begin{array}{l}2014≥x≥2010\\x=2012\end{array} \right.\)=> x=2012
  Vậy x=2012 

 2. Áp dụng bất đẳng thức |a|+|b| ≥|a+b| ta có:
  |x – 2010| + |x – 2014| = |x – 2010| + |2014 – x|≥ |x – 2010 + 2014 – x| = |4| = 4
  Lại có: |x – 2012|≥ 0∀x
  Do đó |x – 2010| + |x – 2012| + |x – 2014|≥4 ∀x
  Dấu ”=” xảy ra khi x=2013,3
  ->x=∅
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )