Toán Lớp 5: Một trường tiểu học tổ chức tổ chức cho học sinh đi tham quan trải nghiệm ở vườn quốc gia Cúc Phương nếu sử dụng 25 xe ô tô mỗi xe chở

Question

Toán Lớp 5: Một trường tiểu học tổ chức tổ chức cho học sinh đi tham quan trải nghiệm ở vườn quốc gia Cúc Phương nếu sử dụng 25 xe ô tô mỗi xe chở 46 học sinh thì vừa đủ tính số học sinh của nhà trường hỏi nếu nhà trường thuê loại xe ô tô mà mỗi xe chở được 50 học sinh thì cần sử dụng bao nhiêu ô tô như thế không tính người lái xe giá vé giá vé vào tham quan vườn quốc gia Cúc Phương hiện nay là 10000₫ một vé em hãy tính xem cần bao nhiêu tiền để mua vé tham quan để cho số học sinh, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Kim Duyên 2 tháng 2022-12-19T04:23:19+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải
  Tổng số học sinh là :
       25 x 46 = 1150 ( em)
  a) Cần số ô tô loại 1 xe chở được 50 em là :
      1150 : 50 = 23 ( xe)
  b) Cần số tiền là :
       10000 x 1150 = 11500000 ( đồng)
           Đáp số : a) 23 xe
                         b) 11500000 đồng 
       
   

 2. Giải đáp:
  Giải
  Tổng số học sinh là :
       25 x 46 = 1150 ( em)
  a) Cần số ô tô loại 1 xe chở được 50 em là :
      1150 : 50 = 23 ( xe)
  b) Cần số tiền là :
       10000 x 1150 = 11500000 ( đồng)
           Đáp số : a) 23 xe
                         b) 11500000 đồng
  ích các bước giải: 

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )