Toán Lớp 5: Một mảnh vườn HCN có chu vi là = 120m, có chiều rộng = 3/5 chiều dài. a) Tính diện tích mảnh vườn đó b) Người ta chia mảnh vườn thành h

Question

Toán Lớp 5: Một mảnh vườn HCN có chu vi là = 120m, có chiều rộng = 3/5 chiều dài.
a) Tính diện tích mảnh vườn đó
b) Người ta chia mảnh vườn thành hai khu. Biết 1/2 diện tích khu trồng cây ăn quả = 2/5 diện tích khu trồng hoa. Tính diện tích mỗi khu
(Mng giúp em với ạaaa), hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Kiều Nguyệt 2 tuần 2022-04-13T05:43:13+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
   a)Nửa chu vi là 
  120:2=60 m
  tổng số phần bằng nhau là
  3+5=8 phần
  giá trị 1 phần là 
  60:8=7.5 m
  chiều dài là 
  7.5×5=37.5m
  chiều rộng là 
  60-37.5=22.5 m
  diện tích mảnh vườn là 
  22.5×37.5=843.75 m²
  b) tỉ lệ giữa 2 khu là
  2/5:1/2=4/5
  tổng số phần bằng nhau là
  4+5 =9 phần
  giá trị 1 phần là 
  843.75:9=93.75 
  diện tích mỗi khu trồng cây
  93.75×4=375m²
  diện tích mỗi khu trồng hoa là 
  843.75-375=468.75 m²

 2. $\text{ a) Nửa chu vi là :}$ 
  $\text{ 120 : 2 = 60 m }$
  $\text{ Tổng số phần bằng nhau là :  }$
  $\text{3+5 = 8 phần }$
  $\text{ Giá trị 1 phần là : }$ 
  $\text{ 60 : 8 = 7.5 m }$
  $\text{ Chiều dài là : }$
  $\text{ 7.5 x 5 = 37.5 m }$
  $\text{Chiều rộng là : }$
  $\text{ 60 – 37.5 = 22.5 m }$
  $\text{ Diện tích mảnh vườn là : }$
  $\text{ 22.5 x 37.5 =  843.75 $m^{2}$ }$
  $\text{b) Tỉ lệ giữa 2 khu là : }$
  $\dfrac{2}{5}$ : $\dfrac{1}{2}$ = $\dfrac{4}{5}$
  $\text{Tổng số phần bằng nhau là : }$
  $\text{4+5 = 9 phần }$
  $\text{Giá trị 1 phần là : }$ 
  $\text{843.75 : 9 = 93.75 }$
  $\text{Diện tích mỗi khu trồng cây}$
  $\text{93.75 x 4 = 375 $m^{2}$ }$
  $\text{Diện tích mỗi khu trồng hoa là : }$
  $\text{843.75 – 375 = 468.75 $m^{2}$  }$

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )