Toán Lớp 5: $\dfrac{15}{25}$ + $\dfrac{14}{35}$ + $\dfrac{11}{35}$

Question

Toán Lớp 5: $\dfrac{15}{25}$ + $\dfrac{14}{35}$ + $\dfrac{11}{35}$, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Hạ Uyên 3 ngày 2022-12-21T05:44:50+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  ta quy đồng:
      +  15/25 = 105/175
       +  25/35 = 125/175
  15/35 + 14/35+11/35
  =15/35 + (14/35+11/35)
  = 15/35 + 25/35
  = 40/35

 2. Lời giải chi tiết:
  15/25+14/35+11/35
  =3/5+2/5++11/35
  =(3/5+2/5)+11/35
  =5/5+11/35
  =1+11/35
  =35/35+11/35
  =(35+11)/35
  =46/35
  @uniquetimehunter

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )