Toán Lớp 5: Bài `1`: Một tháng có `20` lần kiểm tra. Sau `10` lần kiểm tra Hòa thấy điểm trung bình của mình là `7` điểm. Hỏi còn `10` lần kiểm tra

Question

Toán Lớp 5: Bài `1`: Một tháng có `20` lần kiểm tra. Sau `10` lần kiểm tra Hòa thấy điểm trung bình của mình là `7` điểm. Hỏi còn `10` lần kiểm tra nữa Hòa được tổng là bao nhiêu điểm?. biết điểm trung bình sau `20` lần tra của Hào là `9` điểm
Bài `2`: Lớp 5A và lớp 5B trồng được một số cây, biết trung bình cộng số cây hai lớp đã trồng được bằng 235 cây và nếu lớp 5A trồng thêm 80 cây, lớp 5B trồng thêm 40 cây thì số cây hai lớp trồng sẽ bằng nhau. Tìm số cây mỗi lớp đã trồng .
giải giúp em, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thanh THương 17 phút 2022-06-07T10:32:37+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Bài 1:
  Tổng số điểm của 20 bài kiểm tra để A được trung bình là 8 điểm là :
  9 x 20 = 180 ( điểm )
  Tổng  số điểm mà An đạt được trong 10 bài kiểm tra đầu là :
  10 x 7 = 70 ( điểm )
  Số điểm mà An cần đạt được trong 10 bài tiếp theo để trung bình số điểm là 8 là :
  180 – 70 = 110 ( điểm )
  Đáp số : 110 điểm
  Bài 2: 
  Tổng số cây hai lớp trông được là:
  235 x 2 = 470 ( cây )
  Tổng số cấy lúc sau là:
  470+40+80 = 590 ( cây )
  Lớp 5A trông được số cây là:
  590 : 2 – 80 = 215 ( cây )
  Lớp 5B trồng được số cây là :
  590 : 2 – 40 = 255 ( cây )
                          Đáp Số: 5A:215 cây
                                         5B:255 cây
   

 2. #wcdi
  Mun gửi tus!
  Bài giải
  Tổng số điểm sau 20 lần kiểm tra của Hòa là:
  20xx9=180 (điểm)
  Tổng số điểm sau 10 lần kiểm tra của Hào là:
  10xx7=70 (điểm)
  Còn 10 lần kiểm tra nữa Hòa đạt được số điểm là:
   180-70=110 (điểm)
  Đáp số: 110 điểm
  __________________________________________
  Tóm tắt
  (5A+5B):2=235 cây
  5A+80 cây =5B+40 cây
  Tính số cây mỗi lớp
  _____________________
  Bài giải
  Tổng số cây hai lớp trồng được là:
  235xx2=470 (cây)
  Nếu lớp 5A trồng thêm 80 cây. Lớp 5B trổng thêm 40 cây thì số cây hai lớp bằng nhau nghĩa là lớp 5A trồng ít hơn lớp 5B là 40 cây.
  Lớp 5A trồng được số cây là:
  (470-40):2=215 (cây)
  Lớp 5B trồng được số cây là:
  215+40=255 (cây)
  Đáp số: 5A: 215 cây
                5B: 255 cây

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )