Toán Lớp 5: b tính nhanh 3/6 + 3/12 + 3/20 + =–..+3/990 viết vào vở xong chụp có ai vào nhóm mình ko chỉ có người hạng hiểu biết

Question

Toán Lớp 5: b tính nhanh
3/6 + 3/12 + 3/20 + ………………….+3/990
viết vào vở xong chụp
có ai vào nhóm mình ko chỉ có người hạng hiểu biết với vào
nhanh lên, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Phước Bình 6 tháng 2022-06-21T02:30:00+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
   3/6+3/12+3/20+…+3/9900
  =3(1/6+1/12+1/20+…+1/9900)
  =3(1/(2.3)+1/(3.4)+1/(4.5)+…+1/(99.100))
  =3(1/2-1/3+1/3-1/4+1/4-1/5+…+1/99-1/100)
  =3(1/2-1/100)
  =3. 49/100
  =147/100

 2. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  3/6 + 3/12 + 3/20 + ………………….+3/9900
  = 3 xx (1/6 + 1/12 + 1/20 + … + 1/9900)
  = 3 xx (1/2.3 +1/3.4 + 1/4.5 + ….. + 1/99.100)
  = 3 xx (1/2 – 1/3+1/3 – 1/4+1/4-1/5 +…..+1/99-1/100)
  = 3 xx (1/2-1/100)
  = 3 xx 49/100
  = $\dfrac{3×49}{100}$
  = 147/100

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )