Toán Lớp 5: 8cm=….m , 5cm=….km 897dm=…..m ….dm 6m35cm=….cm

Question

Toán Lớp 5: 8cm=….m , 5cm=….km
897dm=…..m ….dm
6m35cm=….cm, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thanh Hương 2 ngày 2022-06-18T22:07:04+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. 8cm=8/100=0,08m
  5cm=5/10000=0,00005km
  897dm=8m97dm
  6m35cm=635cm
   

 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   8 cm = 8 / 100 m                5 m = 5 / 1000 km 
   897 dm  = 8 m 97 dm      6 m 35 cm = 635 cm 
  @nguyentueang 
  Học tốt ≥ω≤

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )