Toán Lớp 5: `2/3` + `1/3` + `5/15` = ? `2dm^2` + `900cm^2` + `90m^2` = ?

Question

Toán Lớp 5: `2/3` + `1/3` + `5/15` = ?
`2dm^2` + `900cm^2` + `90m^2` = ?, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Hải Phượng 2 tuần 2022-06-15T04:00:51+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   2/3 + 1/3 + 1/3 = 4/3
  2dm^2 + 9dm^2 + 9000dm^2 = 9011dm^2
  @muoiakiramobile
  #xinctlhn
  #5voteva1camon

 2. $\frac{2}{3}$+$\frac{1}{3}$ +$\frac{5}{15}$
  ⇒$\frac{2}{3}$ + $\frac{1}{3}$ +$\frac{1}{3}$
  ⇒ $\frac{4}{3}$ 
  200cm²+900cm²+900.000cm² = 901.100 cm²
                                                   = 9.011 dm²
                                                   = 90,11 m²

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )