Toán Lớp 4: Tính bằng cách thuận tiện nhất: a) 1-2+3-4+5-6+7 b) 90-91+92-93+94-95+96

Question

Toán Lớp 4: Tính bằng cách thuận tiện nhất:
a) 1-2+3-4+5-6+7
b) 90-91+92-93+94-95+96, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
An Kim 2 tháng 2022-11-23T23:06:02+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  a) 1-2+3-4+5-6+7
  =7-6+5-4+3-2+1
  =1+1+1+1
  =4
  b) 90-91+92-93+94-95+96
  =96-95+94-93+92-91+90
  =1+1+1+90
  =93
  →→cho xin hay nhát ạ←←

 2. a) 1-2+3-4+5-6+7
  =(1-2)+(3-4)+(5-6)+7
  =(-1)+(-1)+(-1)+7
  =4
  b) 90-91+92-93+94-95+96
  =(90-91)+(92-93)+(94-95)+96
  =(-1)+(-1)+(-1)+96
  =93

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )