Toán Lớp 4: Tính bằng cách thuận tiên nhất 188×36+63×188+188 (tính nhanh giúp mình nhé mình cảm ơn)

Question

Toán Lớp 4: Tính bằng cách thuận tiên nhất
188×36+63×188+188 (tính nhanh giúp mình nhé mình cảm ơn), hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Bảo Châu 4 ngày 2022-06-18T18:50:13+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:

   18 800

  Lời giải và giải thích chi tiết:

   188 × 36 + 63 × 188 + 188

  = 188 × 36 + 63 ×188 + 188 × 1

  = 188 × ( 36 + 63 + 1 )

  = 188 × 100

  = 18 800

 2. =188×36+63×188+188

  =188x(36+63+1)

  =188×100

  =18800

  $Love$
  $#Xin hay nhất$

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )