Toán Lớp 4: Một hình chữ nhật có diện tích 2050dm2.nếu chiều rộng tăng 5 lần và chiều dài tăng 2 lần thì được hình chữ nhật có diện tích là bao nhi

Question

Toán Lớp 4: Một hình chữ nhật có diện tích 2050dm2.nếu chiều rộng tăng 5 lần và chiều dài tăng 2 lần thì được hình chữ nhật có diện tích là bao nhiêu cm2, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Chi 1 tháng 2022-12-22T16:23:12+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp: nếu chiều rộng tăng 5 lần và chiều dài tăng 2 lần thì được hình chữ nhật có diện tích tăng gấp 10 lần
  =>20500dm^2=205cm^2
   

 2. text(Nếu chiều rộng tăng 5 lần và chiều dài tăng 2 lần thì diện tích mới là:)
  2050 × 2 × 5 = 20500 (dm^2)
  Mà 1 dm^2 = 100 cm^2
  => 20500dm^2 = 20500×100cm^2 = 2050000cm^2
  Đáp số: 2050000cm^2

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )