Toán Lớp 4: Lan,Ngọc và Huệ tham gia ủng hộ’Tết vì người nghèo’.Biết số tiền của Lan và Ngọc là 110 000 đồng,số tiền của Ngọc và Huệ là 130 000 đồn

Question

Toán Lớp 4: Lan,Ngọc và Huệ tham gia ủng hộ’Tết vì người nghèo’.Biết số tiền của Lan và Ngọc là 110 000 đồng,số tiền của Ngọc và Huệ là 130 000 đồng, số tiền của Lan và Huệ là 120 000.Hỏi Mỗi bạn ủng hộ bao nhiêu tiền?, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Tùy Linh 1 tháng 2022-12-22T16:26:46+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:

  Mỗi bạn có ủng hộ số tiền là:

         ( 110000 + 130000 + 120000 ) : 6 = 60000 ( đồng )

  Đáp số : 60000 đồng

   

 2. *Giải đáp + giải thích các bước giải : 

  Hai lần tổng số tiền của ba bạn là :

  110 000 + 130 000 + 120 000 = 360 000  (đồng)

  Tổng số tiền của ba bạn là :

  360 000 : 2 = 180 000  (đồng)

  Trung bình mỗi bạn ủng hộ số tiền là :

  180 000 : 3 = 60 000  (đồng)

  Đáp số : 60 000  đồng .

  #Blue

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )