Toán Lớp 3: một tấm vải dài 45m lần thứ nhất bán 1/5 tấm vải lần thứ Hai bán 1/3 số vải còn lại hỏi lần thứ hai cửa hàng bán bao nhiêu mét vải?

Question

Toán Lớp 3: một tấm vải dài 45m lần thứ nhất bán 1/5 tấm vải lần thứ Hai bán 1/3 số vải còn lại hỏi lần thứ hai cửa hàng bán bao nhiêu mét vải?, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thanh Hùng 26 phút 2022-06-18T02:59:02+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
  ⇒12m vải
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Số mét vài lần thứ nhất bán đi là:
      45 : 5 = 9 (m)
  Số mét vải còn lại sau khi bán lần thứ nhất là:
      45 – 9 = 36 (m)
  Số mét vải lần thứ hai bán đi là:
      36 : 3 = 12 (m)
         Đáp số: 12m vải
  Xin hay nhất nhes!

 2. Lời giải và giải thích chi tiết:
   $\text{Lần thứ nhất bán số mét vải là :}$
   $\text{45 : 5 = 9 (m vải)}$
   $\text{Còn lại số mét vải sau khi bán lần thứ nhất là :}$
   $\text{45 – 9 = 36 (m vải)}$
   $\text{Lần thứ 2 bán số mét vải là:}$
   $\text{36 : 3 = 12 (m vải)}$
   $\text{Đáp số  12 m vải.}$

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )