Toán Lớp 3: Có 34 con thỏ nhốt vào các chuồng,mỗi chuồng có không quá 6 con thỏ.hỏi cần ít nhất bao nhiêu chuồng để nhốt hêt số thỏ đó?

Question

Toán Lớp 3: Có 34 con thỏ nhốt vào các chuồng,mỗi chuồng có không quá 6 con thỏ.hỏi cần ít nhất bao nhiêu chuồng để nhốt hêt số thỏ đó?, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Hải Phượng 14 phút 2022-05-01T03:23:05+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Bài giải:
  Cần ít nhất số chuồng để nhốt hết số thỏ đó là:
  34:6=5(chuồng)và thừa 4 con thỏ
  Vậy chúng ta cần ít nhất 6 chuồng để nhốt hết chỗ thỏ đó vì mỗi chuồng không quá 6 con thỏ nên ta lấy thêm 1 chuồng nữa để nhốt 4 con thỏ thừa lại vì chúng ko quá 6 con và nếu ta nhốt vào các chuồng kia thì sẽ không được vì mỗi chuồng chỉ được nhốt không quá 6 con.
  Đáp số: 6 chuồng
  color{pink}\text{halinhnguyen2011}

  0
  2022-05-01T03:24:42+00:00
  $\text{Không quá 6 con thỏ 1 chuồng.}$
  $\text{⇒ Có thể chia 1 chuồng/6 con thỏ.}$
  $\text{Ta có : 34 : 6 = 5 ( dư 4 )}$
  $\text{Có 5 chuồng và còn 4 con thỏ. Vậy cần thêm 1 chuồng để cho 4 con thỏ vào.}$
  $\text{Số chuồng là: 5 + 1 = 6 ( chuồng )}$
  $\text{Đáp số: 6 chuồng}$
  $\text{Xin hay nhất và 5 sao ạ}$

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )