Toán Lớp 10: Trên mặt phẳng toạ độ Oxy, cho ∆ABC biết A(1;3), B(-2;-2), C(3;1). Tính cosin góc A của tam giác. Mk cần giải chi tiết. Thank you!

Question

Toán Lớp 10: Trên mặt phẳng toạ độ Oxy, cho ∆ABC biết A(1;3), B(-2;-2), C(3;1). Tính cosin góc A của tam giác.
Mk cần giải chi tiết. Thank you!, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Hoàng Hà 6 tháng 2022-06-11T06:16:21+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Giải đáp:

  cosA=\sqrt{17}/{17}

  Lời giải và giải thích chi tiết:

  A(1;3);B(-2;-2);C(3;1)

  =>AB=\sqrt{(-2-1)^2+(-2-3)^2}=\sqrt{34}

  \qquad AC=\sqrt{(3-1)^2+(1-3)^2}=\sqrt{8}=2\sqrt{2}

  \qquad BC=\sqrt{(3+2)^2+(1+2)^2}=\sqrt{34}

  Ta có:

  cosA={AB^2+AC^2-BC^2}/{2.AB.AC}

  ={ 34+8-34}/{2.\ \sqrt{34}.\ 2\sqrt{2}}

  =2/\sqrt{68}=2/{2\sqrt{17}}=1/\sqrt{17}=\sqrt{17}/{17}

  Vậy cosA=\sqrt{17}/{17}

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )