Hóa học Lớp 9: Oxi hóa hoàn toàn 4,8 gam một kim loại R hóa trị II cần dùng 2,24 lít khí oxi (đktc). Hãy xác định kim loại R.

Question

Hóa học Lớp 9: Oxi hóa hoàn toàn 4,8 gam một kim loại R hóa trị II cần dùng 2,24 lít khí oxi (đktc). Hãy xác định kim loại R., giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Hồng 2 tháng 2022-02-22T03:48:27+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. $n_{O_2}=\dfrac{2,24}{22,4}=0,1(mol)$
  $PTHH:2R+O_2\xrightarrow{t^o}2RO$
  Theo PT: $n_R=2n_{O_2}=0,2(mol)$
  $\Rightarrow M_R=\dfrac{4,8}{0,2}=24(g/mol)$
  Vậy R là magie (Mg)

 2. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  n_{O_2 (đktc)} = V/{22,4} = {2,24}/{22,4} = 0,1 (mol)
  PTHH :
  2R + O_2 $\xrightarrow{t^o}$ 2RO
  => n_{R} = 2n_{O_2} = 2xx0,1 = 0,2 (mol)
  => M_R = m/n = {4,8}/{0,2} = 24 $(g/mol)$
  => R là nguyên tố Mg

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )