Hóa học Lớp 9: Hòa tan hoàn toàn 9.75g kẽm bằng 300ml dd HCl a.Viết phương trình hóa học b.Tính thể tích khí hiđro sinh ra(đktc) c.Tính nồng độ mol củ

Question

Hóa học Lớp 9: Hòa tan hoàn toàn 9.75g kẽm bằng 300ml dd HCl
a.Viết phương trình hóa học
b.Tính thể tích khí hiđro sinh ra(đktc)
c.Tính nồng độ mol của dd HCl đã dùng
D.Tính nồng độ mol của dd thì được sau phản ứng,coi thể tích dung dịch không thay đổi, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thanh Thu 1 tháng 2022-03-19T05:09:40+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. a. PTHH:
            Zn+2HCl→ZnCl_2+H_2
  b. n_{Zn}=\frac{m}{M}=\frac{9,75}{65}=0,15 (mol)
  PTHH           Zn+2HCl→ZnCl_2+H_2
                          0,15     0,3         0,15      0,15     mol
  →n_{H_2}=n_{Zn}=0,15 (mol)
  →V_{H_2(đktc)}=n.22,4=0,15.22,4=3,36 (l)
  c. Đổi 300ml=0,3l
  Theo pt, ta có: n_{HCl}=n_{Zn}=\frac{0,15.2}{1}=0,3 (mol)
  →C_{M_{HCl}}=\frac{n}{V}=\frac{0,3}{0,3}=1 (M)
  d. V_{sau}=V_{HCl}=0,3 (l)
  Theo pt, ta có: n_{ZnCl_2}=n_{Zn}=0,15 (mol)
  →C_{M_{ZnCl_2}}=\frac{n}{V}=\frac{0,15}{0,3}=0,5 (M)

 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:

  hoa-hoc-lop-9-hoa-tan-hoan-toan-9-75g-kem-bang-300ml-dd-hcl-a-viet-phuong-trinh-hoa-hoc-b-tinh-t

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )