Hóa học Lớp 9: Dung dịch nào dưới đây, làm quỳ tím hóa xanh A. Hcl B.CaCl2 C.NaOH D.NaNO3 Phi kim nào dưới đây có thể tồn tại ở trạng thái khí A. S B.

Question

Hóa học Lớp 9: Dung dịch nào dưới đây, làm quỳ tím hóa xanh
A. Hcl
B.CaCl2
C.NaOH
D.NaNO3
Phi kim nào dưới đây có thể tồn tại ở trạng thái khí
A. S
B. P
C. C
D. Cl2
Trong phòng thí nghiệm để nhận biết dung dịch AgNO3 có thể sử dụng chất nào dưới đây
A. HNO3
B. NACL
C. KNO3
D. NaNO3, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Bích Hải 22 phút 2022-06-16T22:14:11+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  Câu 1:
  C. NaOH
  Vì NaOH là bazơ nên làm quỳ tím hóa xanh
  Câu 2:
  D. Cl_2
  Vì ở điều kiện thường Cl_2 tồn tại ở trạng thái khí
  Câu 3:
  B. NaCl
  Vì khi AgNO_3 tạc dụng với NaCl sẽ tạo ra kết tủa trắng

 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Dung dịch nào dưới đây, làm quỳ tím hóa xanh
  A. Hcl
  B.CaCl2
  C.NaOH
  D.NaNO3
  Phi kim nào dưới đây có thể tồn tại ở trạng thái khí
  A. S – rắn
  B. P – rắn 
  C. C – rắn
  D. Cl2
  Trong phòng thí nghiệm để nhận biết dung dịch AgNO3 có thể sử dụng chất nào dưới đây
  A. HNO3
  B. NACl
  C. KNO3
  D. NaNO3
  AgNO3 + NaCl -> AgCl↓ + NaNO3

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )