Hóa học Lớp 9: để phân biệt dung dịch CaCl2 và MgCl2 nên dùng

Question

Hóa học Lớp 9: để phân biệt dung dịch CaCl2 và MgCl2 nên dùng, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thanh Thu 38 phút 2022-06-11T14:57:58+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
   Mình gửi đáp án
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Trích ra mỗi chất 1 ít làm thì nghiệm
  ta cho dd KOH vào 2 dd trên
  dd cho ktủa trắng là MgCl2
  ko có hiện tượng là CaCl2
  PTHH: 2KOH+MgCl2->Mg(OH)2+2KCl

 2. Giải đáp:
  $\text{$\longrightarrow$ ta sử dụng Dung dịch Na2CO3.}$
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  $\text{ $\longrightarrow$ tạo kết tủa trắng không tan Mg(OH)2}$
  $\text{$\longrightarrow$ không hiện tượng}$

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )