Hóa học Lớp 9: : Cho từ từ dung dịch NaOH vào dd FeCl3. Lọc lấy kết tủa, nung đến khối lượng không đổi. Chất rắn thu được là A. Fe(OH)2.

Question

Hóa học Lớp 9: : Cho từ từ dung dịch NaOH vào dd FeCl3. Lọc lấy kết tủa, nung đến khối lượng không đổi. Chất rắn thu được là
A. Fe(OH)2. B. Fe2O3.
C. FeO. D. Fe3O4., giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Nguyệt Minh 1 tháng 2022-03-11T03:42:43+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:B
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  $\text{PTHH:}$
  $\text{FeCl$_{3}$+3NaOH→Fe(OH)$_{3}$↓+3NaCl}$
  $\text{2Fe(OH)$_{3}$$\xrightarrow[]{t^o}$Fe$_{2}$O$_{3}$+3H$_{2}$O}$
  $\text{⇒Sau p/ứ chất rắn thu đc là Fe2O3}$

 2. Giải đáp:
   B
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   FeCl_3 + 3NaOH → Fe(OH)_3↓ + 3NaCl 
  2Fe(OH)_3 $\xrightarrow{t°}$ Fe_2O_3 + 3H_2O
  Chúc bạn học tốt #aura

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )